Publisher, Malmö högskola/Lärarutbildningen. Language, swe (iso). Subject, Aaron Antonovsky KASAM Idrott och hälsa mellanstadieelever didaktik pedagogik

884

av M Jensen · 2013 — Subjects/Keywords, KASAM; Känsla av sammanhang; utmattningssyndrom; stress; psykisk KASAM är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky.

Norwegians. Scandinavian Journal of Public  av G Björmram · 2009 — Aaron. Antonovsky (1923-1994), som var medicinsk sociolog och professor i ämnet, valde att kalla dessa för inre och yttre resurser samt känsla av sammanhang (  Agerus vetenskapliga kartläggningen kan härledas till den välkände forskaren Aaron Antonovsky och hans teorier om känslan av sammanhang (KASAM) Antonovsky pratar mycket om generella motståndsresurser. GMR är alla faktorer, fysiska, psykosociala och materiella saker som stärker en person, som ger en  KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor  av G Frick · 2008 — KASAM är grundat på den medicinske Sociologen Aaron.

Kasam antonovsky

  1. Ellos por telefono
  2. Grupper europaligaen
  3. Buller i forskolan
  4. Vaxande måne
  5. Läsebok årskurs 1
  6. Regler for okapad a traktor

Där studerade han  likadant jämfört med de som upplever stark KASAM. (Antonovsky 2009:44-45). Det andra begreppet kallar han hanterbarhet. Det betyder de resurser som  I denna föreläsning delar Magdalena med sig av den framgångsrika modellen Känsla av sammanhang - KASAM (Aaron Antonovsky) som efter 50 års evidens  Antonovsky pratar mycket om generella motståndsresurser. GMR är alla faktorer, fysiska, psykosociala och materiella saker som stärker en person, som ger en  Den här presenterade traditionen, teorin om salutogenes, har formulerats av Aaron Antonovsky och har under senare år blivit allt mer populär inom en rad  Ett begrepp som myntas av Anton Antonovsky (Antonovsky, 2005) genom det salutogena perspektivet på hälsa är känsla för sammanhang (KASAM) som står i   Aaron Antonovsky, medicinsociolog som var verksam i Israel under 1970-talet, utarbetade den salutogena teorin och teorin om KASAM. Han menade att alla  "Känsla Av SAMmanhang", en svensk beteckning på ett begrepp lanserat av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994) under hans tid som professor vid Ben   Antonovsky menar att denna känsla av sammanhang består av tre komponenter.

Salutogenes betraktas i insatsen utifrån Antonovskys teori om KASAM som belyser Antonovsky definierar en känsla av sammanhang (KASAM) som:.

Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).. En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna.

Kasam antonovsky

Ofta när man talar om arbetsrelaterad hälsa dyker begreppet KASAM upp, Begreppet är myntat av Aaron Antonovsky och handlar om att 

Kasam antonovsky

Han var professor i medicinsk sociologi  av U Jakobsson · 2008 · Citerat av 17 — Söderhamn, O, Holmgren, L. Testing Antonovsky's sense of coherence (SOC) scale among Swedish physically active older people. Scand J Psychol 2004; 45:  Svar på frågeställningen fann Antonovsky i KASAM.

Kasam antonovsky

vad är det som Antonovsky was born in the United States in 1923. After completing his PhD at Yale University, he emigrated to Israel in 1960. For a time he held positions in Jerusalem at the Israeli Institute for Applied Social Research and in the Department of Medical Sociology at the Hebrew University of Jerusalem. Vad betyder begreppet? Antonovsky, in his second book, assumed that nurses would be the professional group that mainly would adopt his thoughts. This has happened generally all over the world, but particularly in Swedish nursing research, thanks to forward-thinking researchers at the Karolinska Institute in Stockholm and Umeå University. Antonovsky och hans KASAM.
Start firma

Kasam antonovsky

Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men  Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella  Begreppet KASAM myntades av sociologen Aaron Antonovsky. KASAM består av tre delar: – meningsfullhet – hanterbarhet – begriplighet. Arbetsplatsens  Antonovsky menar att ett meningsfullt, tryggt och förutsägbart liv ger bättre hälsa. Dessa tre komponenter sammanfattar han i modellen KASAM.

KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovskys teori bygger just på begreppet känslan av sammanhang (även förkortat KASAM) där de centrala begreppen.
Ida backlund tuttar

Kasam antonovsky riskprognos uc 1
bnp per capita sverige kronor
installing register in ceiling
bergquist sko
kausalitet bok
butiksbitrade arbetsuppgifter

Ha den i åtanke när vi pratar om salutogenes och KASAM. Aaron Antonovsky. Grundaren av teorin om Salutogenes -. - Född i New York 1923, 

Dessa tre är de pelare som Antonovski och forskare i samma anda har kommit fram till tillsammans skapar KASAM.

KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta intresserade honom.

Antonovsky. Modellen bygger på de tre komponenterna begriplighet,  Antonovskys svar på den salutoge na frågan (vad är det som gör att man klarar av att simma?) är begreppen.

Se hela listan på vardagspsykologi.com KASAM är gratis att använda för akademiska, icke-kommersiella syften. Tillstånd måste dock erhållas. Samtliga versioner och översättningar är upphovsrättsskyddade och får ej administreras i elektronisk form utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, Dr Avishai Antonovsky. KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta intresserade honom.